Trimble Positions

  • PDF

Цялостно софтуерно решение за полето и офиса

Точност и хомогенност на ГНСС измерванията в ГИС среда

В офиса:

Trimble Positions Mobile Project Center - настройки и изисквания за работа на полето

Trimble Positions Desktop - последваща обработка на измерванията, потвърждение на резултатите, обновяване на базата данни

На полето:

Събиране на данни с Trimble Positions Mobile или ArcPad - според базовия полски софтуер

Лесна и бърза синхронизация между офиса и полето

Точност и надеждност на резултатите

Обновяване на геобазата данни с единствен бутон

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Описание

Trimble Positions е софтуерно решение, което осигурява събирането и поддържането на точни позиционни данни в ГИС среда. Съставено е от няколко модула, предназначени за работа базирана на продукти на ESRI:

• Разширение Trimble Positions Mobile Project Center - в среда на ESRI Mobile Project Center се дефинира качество и тип на данните, които ще бъдат събирани на терена, с което се гарантира тяхната хомогенност. 

• Разширение Trimble Positions Mobile/ArcPad - мобилната компонента на пакета Trimble Positions e представена от две възможности - Trimble Positions Mobile и Trimble Positions ArcPad, които са надстройки съответно за ESRI ArcGIS for Windows Mobile и ESRI ArcPad. Независимо коя от тях използвате, те отключват максималната точност на вашето ГНСС устройство в ГИС средата на базовия софтуер.

• Добавка Trimble Positions Desktop - последваща обработка и потвърждение на резултатите в среда на ESRI ArcGIS Desktop и обновяване на базата данни с натискане на един-единствен бутон. Модулът позволява предварителното дефиниране на профили за събирането на данни на терена и последваща обработка, като се задават параметрите на запис, източниците на корекции и други характеристики.

•  Приложение Trimble Positions Session Processor - автоматизиране на повторни действия за лесна и бърза последваща обработка и потвърждение на ГНСС позициите.

• Пакет за програмисти Trimble Positions - модул за разработване на софтуерно приложение, което да работи съвместно с технологията ESRI ArcGIS for Mobile и устройствата на Trimble, като същевременно е съобразено с индивидуалните изисквания и особености на дейността на клиента.

Софтуерното решение Trimble Positions осигуява надеждно събиране на трите ключови елемента на полските данни - геометрия, атрибути и метаданни, с което фокусът на терена е върху максималната продуктивност с получаването на по-голямо количество от тях. Освен задължителната функционалност за осигуряване на точни ГНСС позиции, пакетът поддържа ексцентрични измервания и данни, получени от лазерни далекомери. Връзката с офиса е максимално опростена, а обновяването на геобазата данни е с гарантирано качество и надеждност на информацията.

Софтуер Positions
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи