GPS Pathfinder Field Toolkit

  • PDF

Trimble® GPS Pathfinder® Field Toolkit служи за разработване на собствени софтуерни приложения за устройствата от сериите GeoExplorer® и GPS Pathfinder®. Тези приложения са предназначени за стандартните Microsoft® Windows® платформи, в т.ч. Windows Mobile® - таблети, лаптопи и PDA устройства. Представлява голяма библиотека от COM компоненти, които може лесно да се интегрират в 32-битова среда за разработване като Microsoft Visual Studio® 2005. С тях се управляват комуникациите с GPS приемниците и източниците на диференциални корекции, координатните трансформации и преобразуването на мерните единици. За последваща обработка на измерванията може да се използват софтуерът GPS Pathfinder Office или разширението Trimble GPScorrect към софтуера ESRI ArcGIS Desktop. 


• Позволява всички настройки, индикации и цялостно управление на GPS приемници
• Контрол на източниците на диференциални корекции
• Последваща H-Star™ и DGPS обработка за повишаване на точността на резултатите от измерванията
• Работи с GPS приемници и полски компютри на Trimble®
• Съдържа стандартни COM компоненти

Софтуер GPS Pathfinder Field Toolkit
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи