Нова версия на DigiTerra Explorer

DigiTerra

Излезе новата версия на мобилния ГИС софтуер DigiTerra Explorer. Комбиниран с устройството Trimble Juno, в България през последната година този продукт се наложи изключително успешно в средите на горските и земеделските стопанства, органите за управление на околната среда, регионалните областни и общински служби и много други. DigiTerra Explorer разполага с богати CAD и ГИС функции, а цената му е значително по-достъпна от подобните нему софтуери Esri ArcPad и Trimble TerraSync. Освен с джобния Juno, софтуерът DigiTerra Explorer се комбинира успешно и с всички останали мобилни ГНСС устройства на Trimble, включително тези, осигуряващи субметрова до дециметрова точност.

Новата версия на продукта включва:
  • Подобрени функции за геодезически трасировки;
  • Поддръжка на геоидни файлове;
  • Работа с картните сървъри Google Map, Bing Map и Open Street Map, в онлайн или офлайн режим;
  • Подобрени функции за редактиране на обекти;
  • Обновени библиотеки с картографски символи;
  • Нови възможности за създаване на отчети с ГНСС измервания;
  • Поддръжка на устройства с операционна система Windows Mobile 6.5;
  • Визуализация на текущата точност на ГНСС измерванията, както и на тази след последваща обработка.

към продукта

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Новини Нова версия на DigiTerra Explorer
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи