Оптимизиране на оперативните действия в общините с Trimble Municipal Reporter

Системата Trimble® Municipal Reporter™ e модерно решение, с което традиционните хартиени бланки за събиране на данни при полски инспекции в общините са заменени от електронни формуляри. Действията при възникнали проблеми са оптимизирани с бързото и точно насочване на подходящ екип на място, идентифициране на проблема, адекватното му разрешаване и документиране на състоянието. Освен оперативна координация на екипите, ГНСС позиционирането и комуникация в реално време повишават сигурността на служителите.

Софтуерът не изисква специална ИТ инфраструктура, което го прави подходящ и за тези от общините, които разполагат с ограничен ресурс. Инсталиран на мобилните устройства, той комуникира посредством интернет с уеб-базираната платформа Trimble Connected Community и картния ресурс на Google. Така специалистите в офиса получават незабавен поглед върху ситуацията с цялата необходима информация за взимане на правилното решение за действие, ръководене на екипите и проследяване на изпълнението на възложената задача.

Решението се вписва идеално в различни по мащаб структури и предоставя сигурен и икономически ефективен начин за запис на данните, които са от съществено значение за максимално бързото разрешаване на ситуациите.

Мобилни устройства с Municipal Reporter

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Новини Оптимизиране на оперативните действия в общините с Trimble Municipal Reporter
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи