Анкети 7 Years ago
За какво най-често използвате ГНСС технологиите?

1
80

Votes

Vote
Не използвам

7 Years ago

Comments (0)
2
7

Votes

Vote
По работа

7 Years ago

Comments (0)
3
7

Votes

Vote
За навигация

7 Years ago

Comments (0)
4
3

Votes

Vote
Друго

7 Years ago

Comments (0)
1 Votes left

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

За какво най-често използватe ГНСС технологиите? За какво най-често използвате ГНСС технологиите?

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks