Представяне на технологията Trimble Floodlight на изложението INTERGEO 2011

Нарушената спътникова видимост е проблем № 1 за полските екипи, нуждаещи се от висока точност в трудни за ГНСС апаратурата условия.

Т. нар. спътникова сянка се наблюдава, когато приемникът спре ефективното проследяване на спътници поради препядствия пред разпространяваните сигнали. Колкото повече спътникови сигнали се окажат блокирани, толкова по-затруднено или дори невъзможно е изчисляването на позиции от приемника.

Технологията Trimble Floodlight редуцира ефекта от нарушаване на сигналите по-няколко начина:

1. С едновременното проследяване на GPS и ГЛОНАСС сигнали, броят на видими спътници се увеличава с до повече 60 %, отколкото при позициониране единствено с GPS.

2. Усъвършенствани методи ускоряват и правят по-стабилно проследяването на слаби сигнали.

3. Височинно ограничено позициониране за 3D решение с по-малък брой спътници и по-висока точност на плановите и височинни определения.

Във видеото по-долу може да видите представянето на технологията от Даниел Уолъс (Trimble) на изложението INTERGEO в Германия в края на септември т. г.

Leave a comment

Въведете нужната информация.

Multimedia Videos Представяне на технологията Trimble Floodlight на изложението INTERGEO 2011

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks