Ново у нас: геодезически софтуер Penmap

  • PDF

  • PenmapПродуктовата гама на предлаганите от Българска геоинформационна компания продукти се разшири от ново предложение. Penmap e софтуер, специално създаден за измервания в областта на кадастъра, картирането и управлението на имоти, като за целта ГИС функционалността е разширена от редица допълнителни възможности, удовлетворяващи нуждите на геодезическата практика. В това число са директният запис на данни от ГНСС уреди и тотални станции, CoGo, създаване и работа с DTM, работа с кодови и атрибутни таблици и много други.

    към продукта

    Be the first to comment!

 

 

 

Multimedia Slideshow Ново у нас: геодезически софтуер Penmap

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks