Ново у нас: геодезически софтуер Penmap

Публикувано на: 10 August 2016 в: News

PenmapПродуктовата гама на предлаганите от Българска геоинформационна компания продукти се разшири от ново предложение. Penmap e софтуер, специално създаден за измервания в областта на кадастъра, картирането и управлението на имоти, като за целта ГИС функционалността е разширена от редица допълнителни възможности, удовлетворяващи нуждите на геодезическата практика. В това число са директният запис на данни от ГНСС уреди и тотални станции, CoGo, създаване и работа с DTM, работа с кодови и атрибутни таблици и много други.

към продукта

Leave a comment

Въведете нужната информация.

Learn News Ново у нас: геодезически софтуер Penmap

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks