Обновена версия на Trimble TerraFlex

Публикувано на: 23 April 2015 в: News

Trimble TerraFlexТази седмица Trimble представи новата версия на своя ГИС софтуер TerraFlex. Съвместим с мобилните латформи Windows, Android и iOS, неговата гъвкава функционалност се разширява от:

- Подобрени условни правила;

- Навигация по права линия до обект;

- Взаимстване на атрибути от различни форми;

- Изтриване на избрани форми;

- Копиране и свързване на съществуващи шаблони в различни проекти;

- Изтриване на шаблони;

- Използване на услугата Trimble RTX.

към продукта

Leave a comment

Въведете нужната информация.

Learn News Обновена версия на Trimble TerraFlex

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks