News

Published on 15 October 2010

GPS Pathfinder ProXRTTrimble пусна на пазара нов модел на високоточния GPS приемник Pathfinder ProXRT. Подобно на предишният Model 1, новият приемник осигурява 10 cm точност в реално време с използване на диференциални корекции от OmniSTAR спътници, RTK и VRS мрежи. Освен опцията за ГЛОНАСС, GPS Pathfinder ProXRT Model 2 има възможност за приемане на сигнали от тестовите спътници на Европейската GNSS система Galileo - GIOVE-A и GIOVE-B, чрез новата технологията Trimble 360™.

към продукта

Published on 19 September 2010

Нови версии на софтуер

На 4 октомври 2010 г. Trimble пусна обновени версии на всички свои софтуерни продукти за картиране и ГИС. Новият TerraSync 5.00 предлага по-разширени възможности за събиране на ГИС данни чрез използване на условни атрибути, конфигуриране на потребителския интерфейс и до 25 пъти по-бърза обработка на графични изображения.
Офис софтуерът GPS Pathfinder Office 5.00 включва новото приложение TerraSync Studio за създаване на потребителски интерфейс, съвместим с обновената версия на полския софтуер, както и нов редактор на речници за данни с условни атрибути.
Софтуерните разширения Trimble GPS Analyst 2.30 и Trimble GPSCorrect 3.14 са обновени за съвместимост с новите ГИС продукти на Esri, съответно ArcGIS Desktop 10 и ArcPad 10.

към продукта

Learn News

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks