Спътникова навигация за медицинските екипи на Руската федерация

Публикувано на: 03 August 2011 в: Blog
Rate this item
(0 votes)

Проект в това направление, с участието на руската компания за разработване и интеграция на навигационно-информационни системи "М2М телематика", има за цел да подобри ефективността на Бърза помощ за района на град Одинцово, Московска област. Съвместяването на спътниковата навигация за контрол и мониторинг на екипите в реално време със специализирана система за управление ще оптимизират всички процеси, включително времето за отзоваване на сигнал.

Диспечерската система ще позволи пълна координация на всеки един екип за неговото насочване в точното време към точното място с възможност за своевременна корекция върху движението на транспортното средство - местоположение, посока и скорост, ниво на горивото, време за пристигане, визуализация на цялата информация и т.н. Като резултат ще бъде намалено времето за изчакване на медицинския екип и оказването на първа медицинска помощ на нуждаещите се.

По данни от вече функциониращата система на град Барнаул, Алтайски край времето за пристигане на екип на Бърза помощ се е съкратило от 21 до 10 минути, а успешните реанимации са се увеличили с 20 %. Икономията на гориво е от порядъка на 20 %.

Към днешна дата транспортните средства осигуряващи спешна медицинска помощ на територията на Руската федерация наброяват 25 000, от които със спътникова навигация работят 2 000. До края на 2011 г. "М2М телематика" планира да увеличи своя дял в общия обем на специализирания транспорт с до 50 %.

Leave a comment

Въведете нужната информация.

Learn Blog Спътникова навигация за медицинските екипи на Руската федерация

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks