Геодезия

  • PDF

Висока точност в реално време и с последваща обработка

 

Заснемане и трасиране

 

Координатна система по избор

 

Разнообразие от входни/изходни формати

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

          На своите клиенти в областта на геодезията, Българска геоинформационна компания предлага професионални решения съобразени с нормативните актове и нуждите на практиката. С ГНСС продуктите на Trimble високите изисквания по отношение на точност и надеждност се съчетават с максимална продуктивност, здравина, удобство и лекота на работния процес.

          Висока точност в реално време и последваща обработка. Идеалният уред за геодезическа работа е интегрираният ГНСС компютър Trimble GeoExplorer 7. Той постига резултати до няколко сантиметра с вътрешната си антена и до 1 cm с външната антена Zephyr-2, позиционирана с щок на точката. Устройството разполага с удобни безжични комуникации, вкл. клетъчен модем за получаване на VRS корекции. Поддържа ГНСС системите GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, благодарение на които се постига висока продуктивност в градските условия сред високи сгради или под гъстите корони на дърветата. За местата без спътникова видимост, невъзможен или рискован достъп е предвиден като опция интегриран далекомерен модул за ексцентрично определяне на точките. Със своята богата функционалност и компактност GeoExplorer 7 е топ предложение и за работи в областта на маркшайдерството - както над, така и под земята.

          В дециметровия диапазон (до 10 cm) предлагаме както интегрирани, така и гъвкави модулни решения, включващи външен ГНСС приемник и мобилен компютър. За райони без обхват на мобилните оператори, препоръчваме приемника Trimble ProXRT, който работи със спътниковите OmniSTAR корекции.

          Trimble TerraSync e подходящият софтуер за работа на терен, като точността - в реално време или с последваща обработка, се следи непрекъснато върху екрана на устройството. Специфичните настройки като вид на базовата станция, максимална дължина на вектора и интервал между измерванията се посочват от потребителя, според конретните условия, а задаването на прагове на точността не позволява записи извън рамките на ограниченията.

В случаите, когато се налага последваща обработка на измерванията, настолният софтуер Trimble GPS Pathfinder Office осигурява лесен и удобен начин за извършването ѝ. Комбинацията му с теренния TerraSync е мощно средство за подготовка, изпълнение на специфичните задачи и извеждане на получените резултати в подходящ вид.

Изход на данни. Изходните формати на GPS Pathfinder Office включват dxf, shp, kml, ASCII и др., коeто позволява интегрирането на събраните данни в CAD и ГИС продукти и други системи.Извежданата информация включва характеристики по избор: идентификатор, координати, точност, тип решение, епоха и т.н.Със софтуера се генерират и файловете със сурови данни във формат RINEX.

При извършване на геодезическа снимка измерванията не се ограничават със записа на отделни точки. Линейни обекти като пътища и далекопроводи, например, или затворени контури като сгради се записват като такива директно на терена, без да е необходимо последващото им изчертаване в офиса. Допълнителната информация за тях се попълва в предварително зададени атрибутни таблици, които съответстват на електронни карнети. За трасиране могат да бъдат въведени данни от различни чертежи (dxf, shp, ASCII и др. формати) и предходни измервания като списъци от точки или да бъдат посочени отделни от избран файл в среда на GPS Pathfinder Office.

Координатни системи. TerraSync и GPS Pathfinder Office поддържат голямо разнообразие от координатни системи, включително „БГС2005“, „Координатна система 1970“, географски координати, както и да бъдат дефинирани и използвани допълнителни локални координатни системи.

             Вижте секциите „Продукти“ и „Услуги“ за подробна информация относно интегрираните ГНСС компютри, приемници, софтуер и услуги за максимална точност в реално време и с последваща обработка.

                Разгледайте и другите ни предложения за сегментите "Земеделие", "Лесоустройство" и "Утилити".

Геодезия

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks