Представяне на резултатите от 3D заснемането на Духлата

Публикувано на: 29 June 2011 в: Events

duh7

На 28 юни 2011, в зала "Адакта" на хотел Рила се състоя работна среща относно перспективите пред облагородяването на пещера Духлата. Българска геоинформационна компания представи резултатите от геодезическото и лазерното 3D заснемане, както и хидро-геоложко становище за състоянието на пещерата и последствията от евентуално нейно облагородяване за туристически посещения. Дискусията премина оживено, на места с разгорещени спорове относно бъдещето на пещерата и начините за нейното опазване. Като резултат от работната среща бе приет компромисния вариант за облагородяване на удобната пещера Живата вода, намираща се в близост до Духлата, а самата Духла да остане непокътната. Обсъдиха се и идеи за евентуалното създаване на информационен център в с. Боснек, където да се провеждат виртуални разходки в най-дългата пещера в България. Виртуалните разходки са модерна алтернатива на физическия достъп до пещерата, прилагана на много места в чужбина, която тепърва ще намира своето място и у нас.

Leave a comment

Въведете нужната информация.

About us Events Представяне на резултатите от 3D заснемането на Духлата

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks