Научна конференция "Аквакултура и водни екосистеми"

Публикувано на: 03 November 2014 в: Events

Конференция „АКВАКУЛТУРА И ВОДНИ ЕКОСИСТЕМИ”

На 30 и 31 октомври в Пловдив се проведе за шести път научната конференция "Аквакултура и водни екосистеми". Мероприятието съвпадна с 60-ия юбилей на организиращия го Институт по рибарство и аквакултури, както и 65-годишнините на двама от неговите членове - проф. Лиляна Хаджиниколова и проф. Ангел Зайков.

Присъствието на участници от съседните ни Сърбия, Турция и други страни, както и далечен Китай, формира международния облик на събитието. Основните направления бяха свързани с технологиите и методите при аквакултурите, развитие на водните екосистеми, качество и безопасност на рибите и рибните продукти.

Българска геоинформационна компания взе участие с презентация на тема "Решения на Trimble за управление на водните ресурси". Пред аудиторията бяха представени продукти за събиране и управление на данни, специализирано хидрографско решение, както и предимствата на ГИС уеб порталите.

About us Events Научна конференция "Аквакултура и водни екосистеми"

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks