Равносметката от АГРА 2014

Публикувано на: 10 March 2014 в: Events

БГК с участие в АГРА 2014През изминалата седмица в Пловдив се състоя 23-тото международно селскостопанско изложение АГРА. Рекордната бройка от над 470 фирми от 22 държави, значителна част от които се включват за първи път, ръстът на участвалите български изложители и представените новости са сериозен признак за развитие на аграрния сектор у нас.

На форума Българска геоинформационна компания представи разнообразие от решения за целите на селското стопанство. На очаквано силен интерес се радваше темата, свързана с предаване на данни в Интегрираната система за администриране и контрол на обработваните земеделски площи (ИСАК). Основните проблеми на земеделските производители попадат в две основни групи - опит с неподходящи за целта продукти и осъзнатата необходимост от професионални средства за извършване на тази дейност.

Работата с непрофесионални уреди не гарантира точност и надеждност при определяне на площите и води до значителни несъответствия между декларираните и реално обработваните площи, което от своя страна подлежи на санкциониране. Не по-малки затруднения се създават и от софтуера, като видът на събираните данни е неподходящ за регистриране в системата на Държавен фонд "Земеделие". Земеделските производители се принуждават да извършват допълнителни трудоемки преобразувания, които в повечето случаи не дават желания резултат и са причина за отказ данните да бъдат приети от служителите на Разплащателната агенция.

На щанда ни посетителите на изложението се запознаха отблизо с предимствата на предлаганите от нас решения, като акцентите бяха поставени именно върху точните и надеждни измервания и получаването на готови за предаване данни още на терена. Зареждането на КВС, ортофотоснимки, търсене и навигация до имоти също се наредиха на водещи позиции за желана функционалност.

Още коментари и снимки от нашия щанд може да разгледате тук.

 

Leave a comment

Въведете нужната информация.

About us Events Равносметката от АГРА 2014

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks