Член от екипа на БГК с награда за дисертация

Публикувано на: 20 December 2013 в: Events

Сертификатът на Таня Славова от "Карол"

През месец декември инж. Таня Славова бе наградена със стипендия за редовен докторант след участието си в конкурс на финансова група "Карол". В навечерието на коледните и новогодишни празници се състоя и срещата, в която на победителя бе връчен сертификат лично от председателя на управителния съвет на "Карол" господин Станимир Каролев.

Темата, по която работи Таня като редовен докторант в Университета по архитектура, строителство и геодезия, катедра "Висша геодезия", е "Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи". Като участник в конкурса тя премина успешно през няколко етапа, включващи кандидастване по документи, интервю и презентация на изследването. Поради разностранния характер на темите във финалната тройка, а и за по-голяма обективност, участниците представиха своите проекти пред голямо жури от 18 човека, включващо представители от висшия мениджмънт на "Карол", главните редактори на списание "Българска наука", представители от Асоциацията на докторантите в България и първия докторант на "Карол".

Първите измервания по дисертационния труд на Таня са вече факт. В работата са включени както класически измервателни уреди, така и най-съвременни технологии. Планирани са още дейности на терен, както и последваща обработка на данните.

Leave a comment

Въведете нужната информация.

About us Events Член от екипа на БГК с награда за дисертация

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks