Обучение на служители от ДПП "Рилски манастир"

Публикувано на: 28 June 2013 в: Events

Обучение на екипа от ПП "Рилски манастир"През тази седмица инж. Аспарух Камбуров и инж. Таня Славова от Българска геоинформационна компания проведоха двудневно обучение в Дирекцията на природен парк "Рилски манастир". Мероприятието се състоя в гр. Рила и на територията на парка и на него присъстваха специалисти по гори, биоразнообразие и други служители, които проявиха интерес към техниката за картиране и ГИС.

Закупеното от нас оборудване по проект включва мобилните устройства Trimble GeoExplorer 6000 XH и Juno 3B, както и софтуерите GPS Pathfinder Office и TerraSync. Така на практика екипът вече разполага с професионални устройства за извършане на специализираните дейности на терен и софтуерна комбинация, която да обезпечи нуждите навън и в офиса. Голямо предимство се оказаха речниците на данните, които успешно ще заместят досегашните хартиени формуляри с данни за цветята, дърветата, храстите и др. От голяма полза е и възможността за снимки на следи от животни, които да бъдат обвързани с точното им местоположение, така че да бъдат очертани зоните, в които се срещат различните видове.

Освен с теоретично представяне на продуктите и работата с тях в офиса, бе проведена и практика навън. Предвид учебния характер на занятието и жаркото юнско слънце предпочитана от групата бе гъстата сянка на дърветата. В комбинация със стръмните баири наоколо, екипът успя да се убеди в ефективността на приемниците на Trimble при такива неблагоприятни за спътниковата видимост условия.

ПП "Рилски манастир" е създаден през 2000 г. с основна цел защита и поддържане на разнообразието на екосистемите, растителните и животински видове, развитието на туристически и екологосъобразен поминък на местното население и осъществяване на научни, образователни и рекреационни дейности. Паркът се явява и свързващо звено в отношенията между Българската православна църква (притежател на основен дял от земите в района) и държавните институции.

Разположен в Кюстендилска област, паркът се намира на територията на землищата на 3 населени места - Пастра, Падала и Рилски манастир, част от община Рила. Общата му площ е 25 253 ха, от които 12 691 ха са гори. Най-високият връх е Рилец на височина 2 731 м, а на територията се намират още най-високо разположеният язовир на Балканския полуостров - яз. Калин (2 400 м), както и най-голямото високопланинско езеро на Балканите - Смрадливото езеро (212 дка).

Повече информация за парка и екипа, който има грижата за него, можете да откриете на адрес: www.parkrilski-manastir.com 

Снимки от мероприятието можете да разгледате тук.

About us Events Обучение на служители от ДПП "Рилски манастир"

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks