София с модерен център за действие в кризисни ситуации

Публикувано на: 28 December 2012 в: Events

Столична община с Trimble Juno 3D. Репортаж на BTVВ края на годината новините от Столична община са оптимистични и макар да касаят темата за бедствията и авариите, ключовата дума е "модернизация". Благодарение на съвместен европейски проект с Испания, Италия и Франция столицата ни се сдоби с нов център за управление при възникване на критични ситуации.
 Сигналите от 112, камерите за видеонаблюдение и други източници постъпват в единен информационен център, откъдето става координирането на специализираните екипи. Те от своя страна са снабдени с устройства, позволяващи максимално бързи и адекватни действия на терена. За целта Столична община е оборудвана с устройствата Trimble Juno 3D и софтуера TerraSync Professional. Те осигуряват GPS позициониране допълнено от визуални данни за ситуацията на терена - снимки или видео, направени с 5 MP камера. За бързата и навременна реакция способстват безжичните комуникации - Bluetooth, Wi-Fi и най-вече клетъчната връзка за високоскоростен интернет и разговори практически навсякъде на територията на общината. Информацята за проблема е двупосочна, към него се насочва точният екип, а състоянието и разрешаването му се отразяват своевременно в базата данни.
 Повече за създадения център и това как функционира можете да научите от репортажа на BTV тук.

Leave a comment

Въведете нужната информация.

About us Events София с модерен център за действие в кризисни ситуации

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks