БГК стана част от Българска картографска асоциация

Публикувано на: 24 January 2012 в: Events

Българска картографска асоциацияПрез януари 2012 г. екипът на Българска геоинформационна компания стана част от Българска картографска асоциация. Учредена на 8 април 2011 г. в гр. София, асоциацията е и представител на България в Международната картографска асоциация. Освен да представлява и защитава интересите на своите членове в национален и световен мащаб, да събира и разпространява информация свързана с картографските дейности, сред приоритети на БКА са и участието и организацията на редица прояви и конференции. Предстоящо събитие е Четвъртата международна конференция по картография и ГИС, която ще се проведе в к. к. Албена от 18 до 22 юни 2012 г. БГК подкрепя мероприятието като бронзов спонсор, а представители на фирмата ще вземат участие и с доклади.

Leave a comment

Въведете нужната информация.

About us Events БГК стана част от Българска картографска асоциация

Share on:

Our clients

BGC on Social Networks