Софтуер

Полски и офис решения,

приложения за програмисти,

софтуер за навигация и

координатни трансформации

Гъвкави самостоятелни решения и

софтуерни разширения

за събиране, обработка и визуализация на данни

Функционалност,

лесно интегрираща се в работния процес,

отговаряща на основни изисквания и специфични нужди

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Описание

В зависимост от предназначението им,програмните продукти в сегментa “Картиране, утилити, ГИС” са следните видове:

• Полски софтуер

• Офис софтуер

• Софтуерно решение

• Софтуерни надстройки

• Софтуер за програмисти

• Навигационен софтуер

• Софтуер за координатни трансформации

Полски софтуер
Полският софтуер се инсталира на компютъра предназначен за управление на измерванията и другите дейности, извършвани на терена. Изцяло унифициран, предлага различни функционални нюанси в зависимост от използваните устройства за събиране на данни и потребностите на потребителя:

• Софтуер Penmap
• Софтуер TerraSync
• Разширение GPScorrect за софтуера на ESRI ArcPad

Офис софтуер
Софтуерът за работа в офиса служи за подготовка на полската работа и последваща обработка на резултатите от нея. Осигурява пълна съвместимост с наличните ГИС и бази данни, както и гъвкави възможности за импорт/експорт на данни с различна структура и формат. Предлагат се:
• Софтуер GPS Pathfinder Office
• Разширение GPS Analyst за софтуера на ESRI ArcGIS

Софтуерни решения

Решението Trimble® Field Inspector® вклюва мобилен и настолен софтуерен компонент, предназначени за утилити сектора - за внедряване на интелигентни измервателни системи, поддръжка и инспекции на обекти в областта на газо- и електроснабдяването, ВиК и т. н. Предназначен за полските компютри на Trimble за поддръжка и инспекции на терена от една страна, от друга Field Inspector осигурява централизирани настройки, управление и администриране от офиса. Лесно се интегрира в работния процес и позволява гъвкавост съобразно динамично променящите се условия на бизнеса.

 Софтуерни надстройки

Решението Trimble Positions® вклюва няколко модула, предназначени за събирането и поддръжка на точни позиционни данни в ГИС средата на продукти на ESRI – настолния ArcGIS, ArcGIS за Windows Mobile, ArcPad, както и ESRI Mobile Project Center. Trimble Positions осигуява надеждно събиране на трите ключови елемента на полските данни - геометрия, атрибути и метаданни, с което фокусът на терена е върху максималната продуктивност с получаването на по-голямо количество от тях. Освен задължителната функционалност за осигуряване на точни ГНСС позиции, пакетът поддържа ексцентрични измервания и данни, получени от лазерни далекомери. Връзката с офиса е максимално опростена, а обновяването на геобазата данни е с гарантирано качество и надеждност на информацията.

Софтуер за програмисти

Софтуерното приложение Trimble® GPS Pathfinder® Tools Software Development Kit (SDK) служи за разработване на собствени софтуерни приложения за устройствата от сериите GeoExplorer® и GPS Pathfinder®. Тези приложения са предназначени за стандартните Microsoft® Windows® платформи, в т.ч. Windows Mobile® - таблети, лаптопи и PDA устройства.

Навигационен софтуер
За улеснено намиране на точки и обекти, данните за които е необходимо да се актуализират, придвижването към тях може да се извършва с помощта на специализирани продукти за навигация по улици и пътища, със съответните карти за Европа, каквито са:
• CoPilot® Live™ 7 Professional
• Tomtom® Navigator 6
Навигационният софтуер се активира автоматично след задаванетона цел, а управлението се предава обратно на TerraSync в непосредствена близост до търсения обект.

Координатни трансформации
За работа в български координатни системи са предназанчени следните продукти:
• Папка
• Ултра
• Разширения на TerraSync и Pathfinder Office
С помощта на тези софтуери и разширения е възможно трансформирането на резултатите от GPS измерванията в използваните в България координатни система „1970 г.“, „1950 г.“ и др., и обратно.

Продукти Софтуер
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи