Компютри с ГНСС

Широка гама от мобилни устройства, интегриращи ведно

ГНСС приемник с антена, полски компютър, богати комуникационни възможности

и вграден акумулатор

в здрав и компактен корпус

С подходящ софтуер

работният процес е максимално ефективен

и нуждата от последваща обработка

- сведена до минимум или напълно елиминирана

Силни компютърни характеристики

за работа с големи масиви от данни

и картен материал,

с възможност за разширение на паметта

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Описание

За всекиго по нещо
Интегрираните устройства се състоят от полски компютър, ГНСС приемник с антена, комуникации и захранване, обединени ведно, чиито параметри са подбрани в зависимост от предназначението им. Те представляват специализирани решения, предназначени за създаване и поддържане на високоточни и мобилни ГИС, управление на природни ресурси, инфраструктурни съоръжения и утилити, осъществяване на контрол от страна на централните и местните органи на властта в редица сфери на обществения живот.

Точност
Интегрираните устройства предлагат точности в целия диапазон, специфичен за сегмента „Картиране, утилити, ГИС“. За тази цел са приложени следните технологични решения:

• Сантиметрова точност на ГИС данните в реално време или с последваща обработка;

• Статична обработка на фазови измервания за точност до 1 cm;

• DeltaPhase технология за последваща диференциална обработка на кодови измервания с точност от 50 cm до 1-3 m;

• Диференциална обработка SBAS корекциии и данни от наземни референтни станции за постигане на точност 2-5 m в реално време и с последваща обработка.

Функционалност
Функционалността на всички интегрирани устройства в сегмента се осигурява с помощта на полски софтуер от следните типове:

• TerraSync - самостоятелен продукт на Trimble, специализиран за събиране и поддръжка на ГИС данни, координиране на обекти и отделни точки;

• GPScorrect - разширение на популярния софтуер на ESRI за мобилни ГИС устройства ArcPad, предназначено за поддържане на H-Star, DeltaPhase и други високоточни видове позициониране.

 

Галерия

Продукти Компютри с ГНСС
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи