Основи на приложението на GPS в геодезията

Оценете статията
(3 оценки)

Основи на приложението на GPS в геодезиятаС този курс се цели да се дадат на специалистите от Службите по кадастъра необходимите основни познания за GPS и нейното прлиложение при създаването на опорни и работни геодезически мрежи, усъвършенстването на държавните геодезически мрежи, създаването на държавната GPS мрежа, въвеждането на Европейската референтна система и Единната Европейска нивелачна система. Придобитите знания и умения ще се използват при създаването на кадастъра и имотния регистър както и за различни инженерно-геодезически работи.

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Теория Основи на приложението на GPS в геодезията
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи