Съвместимост с ИСАК

Работен прозорец на DigiTerra ExplorerИмаме удоволствието да съобщим, че софтуерните продукти, които предлагаме – Trimble TerraSync и DigiTerra Explorer Professional, вече осигуряват събиране на GPS данни, съвместими с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) към Държавен фонд „Земеделие“. Новата функционалност, в комбинация с мобилни ортофото карти и данни от ZEM и CAD файлове, дава възможност за успешно приложение на GPS и ГИС технологиите на Trimble при обработка на земеделски имоти, регистриране на полеви GPS измервания в системата ИСАК, навигация на селскостопански машини и други.

Работен прозорец на DigiTerra ExplorerИнтегрирана система за администриране и контрол (ИСАК)

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Новини Съвместимост с ИСАК
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи