Повече светлина в "Белия град"

Публикувано на: 19 Септември 2011г. в: Блог
Оценете статията
(0 оценки)

lighting_beograd1Белият град, или както е било наричано през по-голямата част от своето съществуване селището на територията на днешен Белград, е четвъртият по големина и един от най-старите в Югоизточна Европа. С население от над 1.5 млн. души, сръбската столица е натоварена с градския трафик и допълнително като важна точка по пътя между от Източна и Западна Европа.

Elektrodistribucija Beograd (EDB) е местният доставчик на електроенергия за града по линии с обща дължината 6 500 km за подземните кабели и 9 500 km за надземните. Преди сложна плетеница, днес мрежата с протичащо по нея средно напрежение е система с точно определено местоположение, качествен контрол и поддръжка.

Първоначално обаче EDB е съхранявала географски данни за своите обекти в планове на хартиен носител, непълни CAD файлове и аеро снимки. Неактуална и с липси, базата данни е била в основата на изключително трудната и неефективна поддръжка на инфраструктурата.

Инж. Владимир Стойчич, ръководител на GPS проекта на EDB, обяснява необходимостта от подробна корпоративна ГИС, която освен това да бъде достъпна през интернет както за всички служители на компанията, така и за заинтересованите институции. Според него, подобен род организация и споделяне следва да повишат продуктивността, да намалят разходите и ресурсите и да увеличат извършваните услуги.

Началото: Събиране на данни за 31 000 електрически стълба

За да бъде планираната ГИС система ефективна, първо се е наложило да бъде събрана изчерпателна и точна информация за цялата мрежа. За тази цел са избрани GPS устройствата за подметрова точност в реално време Trimble GeoXT™ с инсталиран софтуер Trimble TerraSync™ Professional. За последваща обработка с диференциални корекции на измерванията е използван софтуерът Trimble GPS Pathfinder® Office.

Избора на цялостно оборудване с Trimble Стойчич обосновава с изискванията за точност, съвместимостта с Windows Mobile, безпроблемната работа с растерни и векторни изображения, както и изключителната техническа поддръжка. Всякакви очаквания обаче надхвърля акумулаторът на GeoXT, осигуряващ непрекъснат работен процес през целия ден.

Двадесет екипа, всеки от които с по два работника, обхождат района за събирането на географски и атрибутни данни за електрическите стълбовe. В допълнение, те правят и цифрови заснемания, които впоследствие да спомогнат за техния качествен контрол и поддръжка.

Всеки детайл е записан в речник с данни, предварително създаден с GPS Pathfinder Office и зареден в GeoXT. По този начин се осигурява съвместимост и пълнота на събираната от екипите информация, която безпроблемно да допълни и геоинформационната система на EDB.

Цялата работа по събиране на позиционна и атрибутна информация за всички 31 000 стълба е приключена за приблизително 1 300 часа на полето - с традиционния метод за запис върху хартия тази задача би отнела месеци и дори години. Изключителната икономия на време Стойчич оценява като реална възвръщаемост на инвестицията.

Последваща обработка и потвърждение на данните

lighting_beograd2В края на всеки работен ден полските екипи обновяват локалния сървър със събраните данни. В зависимост от атрибутните изисквания и от предизвикателствата на средата, понякога се налага да бъде извършена последваща обработка с диференциални поправки вместо корекции в реално време. Така със софтуера GPS Pathfinder Office и данните от AGROS - официалната сръбска VRS мрежа с оборудване на Trimble, се постигат необходимите резултати. Коригираните данни се експортират като файлове за Microsoft Excel и Microsoft Office Access, където е извършен допълнителен анализ събраните атрибути и точността на изчислените координати за потвърждаване на тяхната валидност.

С GPS Pathfinder Office GPS данните са експортирани в SHP формат, след което с приложението FME на Safe Software са въведени в AED-SICAD GIS - геоинформационната система на EDB, където линиите от електропреносната мрежа и останалото оборудване са изчертани автоматично по въведените за стълбовете атрибутни данни.

Веднъж след като данните са потвърдени и добавени в ГИС, EDB има възможността да постигне основната цел: актуална корпоративна ГИС база данни с високоточна информация, достъпна за всички служители на организацията през ГИС портала AED-SICAD UT Web.

Повишаване на качеството на услугите

Една надеждна геобаза данни спестява време по поддръжката и улеснява вземането на решения при изпълнението на ежедневните задачи. Стойчич вярва, че както превенцията, така и бързите реакции при спешни случаи ще направят действията на компанията много по-професионални. Например, в случай че даден стълб е повреден по време на буря, точните сведения за него ще спомогнат за бързата намеса на екипите, които да поправят и подменят точните части с едно посещение.

Повече ремонти за по-кратко време, по-малко принудителни прекъсвания и работни часове неминуемо намаляват стойността на поддръжката и същевременно повишават качеството на услугите, за да осветят в края на работния ден светлините на Белград града за неговите жители.

Източник: Technology&more, 2011-1

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Блог Повече светлина в "Белия град"
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи