Зелени инициативи в Шанхай

Публикувано на: 14 Септември 2011г. в: Блог
Оценете статията
(0 оценки)
green_shanghai1През последните години китайският град Шанхай категорично е поел по пътя на еко инициативите и устойчивото развитие. Домакинството на Световното изложение под надслов „По-добър град, по-добър живот” през 2010 г. допълнително подчерта зелената посока възприета и прилагана от ръководителите на града.

Digital Greening Project e пример за едно амбициозно начинание подето от градската управа за озеленяване и по-добра грижа за растителността на обществените места. За постигането на заложените цели се работи по три отделни проекта, дейностите по два от които продължават и в момента.

Проект 1: Създаване на „зелена” карта

green_shanghai3Събрана е информация за всички дървета на обществена земя, след което данните са анализирани и използвани за разработване на планове за бъдещо развитие. От аеро снимки на площ от 2 600 кв. км са оцифрени 9 млн. дървета, чиито местоположения допълнително са потвърдени и обновени на място с GPS.

Мащабът на картиране налага предварително проучване и тестове на различни GPS мобилни компютри за закупуването на необходимите 40 устройства. Окончателният избор измежду различните модели и марки за картиране на дърветата, чието средно разстояние помежду им в урбанизираните територии е 2-3 m, пада върху Trimble GeoXT. Софтуерът Esri ArcPad спомага за безпроблемната интеграция на получените данни в геоинформационната система, а със софтуерното разширение Trimble GPScorrect са осигурени корекции на измерванията в реално време.

Картирането на всички дървета е извършено през 2009 г. в рамките на само няколко месеца. Създадената актуална и точна геобаза данни се използва за планирането на дневни задачи и вземането на управленски решения. Обновява се ежемесечно с информация за новозасадени или премахнати дървета.

Проект 2: Състояние на дърветата

green_shanghai2След като са получени данни за броя и местоположението на дърветата, близо 150 работника извършват редовни инспекции на тяхното състояние с устройствата Trimble Juno SC и специално създаден за целта полски софтуер. Всеки от тях разполага с картата и данните (около 100 MB за цялата площ) за навигация към всяко едно отделно растение. Новата информация е изпращана безжично към офиса на всеки 5 минути, където незабавно е проверявана за пропуски и непълноти, така че те да бъдат своевремнно поправени.

В случай че дърветата се нуждаят от незабавна грижа, за състоянието им се уведомяват директно точните служители, така че щетите от вредители и болести са сведени до минимум.

Проект 3: Мониторинг на фауната

По подобен начин около 20 висококвалифицирани служители с Juno SC следят живота и поведението на птици в крайбрежните зони и големите паркове на Шанхай.

Решенията, предоставени от Trimble, драматично повишават ефективността от усилията на ръководителите на Digital Greening Project. С точни данни на момента, градските управници са в състояние да взимат информирани и своевременни решения. Резултатът е един по-добър град и условия за живот в 23-милионния Шанхай.

Източник: Technology&more, 2011-2

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Блог Зелени инициативи в Шанхай
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи