Картиране на газопреносната мрежа в САЩ

Оценете статията
(0 оценки)

На 10 юни 1999 г. в северозападната част на щата Вашингтон, САЩ се скъсва газопроводна тръба и 237 000 галона газ изтичат в преминаваща наблизо рекичка. 90 минути по-късно горивото се възпламенява, а огънят гори на миля и половина по дължината на потока. При инцидента загиват трима души, осем са ранени, а щетите се оценяват на повече от 45 млн. долара.

На следващото лято в щата Ню Мексико се случва експлозия на друг газопровод, при който загиват 12 души, а образувалият се в земята кратер е с диаметър над 2.5 km.

Тези и други подобни инциденти са причина да бъдат предприети сериозни мерки от страна на американското правителство и тогавашния президент Джордж Буш. През 2002 г. e приет закон - Pipeline Safety Improvement Act of 2002, отнасящ се до безопасността и целостта на националната газопреносна мрежа, включваща тръбопроводи с обща дължина 2.3 млн. мили, в по-голямата си част заровени между 2 и 5 m под земята. Поставените цели от своя страна изисквали точна информация за тяхното пространствено положение, състояние и връзки. Било е необходимо още да бъдат определени районите с високи нива на щети в случай на евентуална авария - теч или експлозия, като урбанизирани територии и водоеми.

Веднъж събрана, информацията е трябвало да бъде предоставена на Office of Pipeline Safety (OPS) - отговорната за сигурността служба. Водещата в областта на позиционирането и ГИС компания Tri-Global разработва специален софтуер, с който са оборудвани устройствата Trimble GeoXH 2008 (днес GeoXH 3000) за работата на терена. Полученото решение предоставя на над 10 оператора възможността точно да локализират, картират и анализират състоянието на изградената от тях подземна инфраструктура и да осигурят изискваната от OPS информация.

Преди въвеждането на GPS/ГИС решението техниците са използвали карти на хартиен носител, обикновено извадка от първоначалните проектни чертежи. Информацията в тях често пъти не е обновявана, има неточности и липси. За попълването на данните в изгражданата ГИС се е наложило екипи оборудвани с GeoXH и електромагнитни локатори за подземна инфраструктура повторно да обходят районите, за да проверят състоянието на газорповода по трасетата.

За да бъдат данните полезни и лесно управляеми е създадена геоинформационна система, съдържаща геопространствени и атрибутни данни, както и метаданни за газопроводната инфраструктура на щатско и национално равнище. Всички оператори на газопроводи с дължина над 500 мили са задължени да предоставят геопространствена информация на OPS, включително карти и метаданни, които лесно да бъдат интегрирани в специализираната система National Pipeline Mapping System (NPMS). ОPS и местните регулаторни органи извършват редовни проверки и в случай, че данните покажат несъотвествия извън рамките на зададените стандарти, операторите търпят санкции. С мощните средства на създадената ГИС OPS има възможността за вземане на бързи и адекватни решения, действия при спешни случаи, планиране на проверки и др. Посредством визуализацията, геопространствения анализ и съвместяването на многообразие от бази данни, с NPMS се постига сигурност и надеждност при управлението на националната газопреносна мрежа.

С устройствата Trimble GeoXH - здрави полски компютри с GPS приемници, и локатора за подземна инфраструктура газопроводните трасета са определени с точност по-висока от 30 cm. Днес новата серия (Trimble GeoExplorer 6000) позволява точност до 10 cm в реално време.

Заради катодната защита срещу корозия на метала, подземните тръби пренасят електрически заряд. Той позволява локаторът свързан с GeoXH да регистрира данни освен за положението на тръбите, така и за дълбочината, на която са разположени, промяна на напрежението или увреждане на тръбите. Операторите използват информацията за определяне на плиткоразположени или корозирали тръби, както и мониторинг на точните места във времето и сравняване на данните с предходни периоди.

В края на всеки работен ден получените точни пространствени данни за местоположението и състоянието на тръбите се вкарват в геоинформационната система, след което те вече лесно могат да бъдат използвани за създаване на карти, графики и други визуални средства за анализ.

Интегрираният процес, позволяващ на операторите да съхраняват, анализират и потвърждават инфраструктурните данни пред OPS, както и да притежават точен и детайлен поглед върху подземната инфраструктура, допринася за по-високата продуктивност и ефикасност на действията. Съхранявана в единна общодостъпна инфромационна система, информацията е съществена и за местните жители, предприемачи и строители, при изготвянето на строителни проекти  и тяхната реализация.

Източник: Trimble

Напишете коментар

Въведете нужната информация.

Научете Блог Картиране на газопреносната мрежа в САЩ
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи