Видео

Оценете статията
(2 оценки)

Кратък филм за извършеното картиране с цел създаване на 3D модел на пещера Пепелянката, намираща се край с. Боснек, община Перник. Работната група - Аспарух Камбуров (БГК), Таня Славова (БГК) и Атанас Русев (Клуб Екстрем) разказват за класическите методи и средства и представят съвременните технологии използвани тук - лазерния далекомер Trimble LaserAce1000, мобилните компютри (с GPS) Juno SC, GeoExplorer 3000 и софтуера DigiTerra Explorer. Още за предимствата, етапите на работа, екипа на място и резултатите - вижте във видеото.

Мултимедия Видео
Сподели в:

Нашите клиенти

За компанията

БГК в социалните мрежи